Aktualności

Darowizna finansowa dla OSP Pokrzywinka

Jednostka OSP Pokrzywianka otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 16 000 zł od Fundacji PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie. Środki te zostały przeznaczone na doposażenie druhów z OSP Pokrzywianka. Z otrzymanych środków finansowych na potrzeby druhów zostały zakupione mundury, obuwie oraz inna odzież ochronna. Dzięki takiemu doposażeniu kolejni nasi druhowie w razie potrzeby będą uczestniczyć – jak to miało miejsce w przeszłości w akcjach ratowniczo-gaśniczych i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych (jak np. podczas powodzi w 2001 r. i 2010 r. na terenie gminy Klimontów i powiatu sandomierskiego).

Serdecznie dziękujemy Fundacji PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku dotyczącego doposażenia naszej jednostki OSP w Pokrzywiance.

W imieniu strażaków OSP słowa podziękowania składają Prezes i Naczelnik OSP Pokrzywianka.

OSP Pokrzywianka OSP Pokrzywianka

Fot. OSP Pokrzywianka