Aktualności

Dożynki w Nawodzicach

Kółko Rolnicze w Nawodzicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Nawodzicach

zapraszają
na

Dożynki Sołeckie w Nawodzicach

które odbędą się w dniu 05.08.2018

Uroczystość rozpocznie się uroczystą mszą św., która zostanie odprawiona w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Nawodzicach o godz. 1400

Program dożynek:

  • Msza św. dziękczynna
  • Przemarsz korowodu na miejsce zabawy – plac przy świetlicy
  • Powitanie gości
  • Przedstawienie Starostów dożynek i Oracja chleba
  • Część obrzędowa dożynek oraz program artystyczny
  • Wystąpienie zaproszonych gości
  • Poczęstunek
  • Wspólna zabawa dożynkowa

Dożynki współfinansowane w ramach zadania publicznego z Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. pod tytułem: „Dożynki Sołeckie tradycją kultywowaną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie” w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018