Aktualności

Eliminacje gminne OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 23.03.2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym.

W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i klasy VII oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Klimontów wyłonieni w eliminacjach szkołach.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało powołane jury w składzie:

 1. Elżbieta Czajkowska – Przewodniczący
 2. Małgorzata Kozieł-Karbownik – Członek
 3. Kapusta Jan – Członek
 4. Kędzierska Ewa – Członek
 5. Ciach Rafał – Członek

Młodzież w trzech grupach wiekowych tj. szkoła podstawowa, gimnazjum i klasa VII oraz szkoła ponadgimnazjalna odpowiadała w formie testowej na pytania o tematyce przeciwpożarowej.

Po sprawdzeniu wszystkich prac przez jury ogłoszono wynik turnieju, które przedstawiają się następująco:

W I grupie wiekowej (szkoła podstawowa)

 1. Patryk Socha – SP Klimontów
 2. Daniel Kozieł – SP Nawodzice
 3. Nikola Niedźwiedź – SP Nawodzice

W II grupie wiekowej (gimnazjum i klasy VII)

 1. Joanna Pęksa – Gimnazjum w Klimontowie
 2. Jakub Bochnacki – Gimnazjum w Klimontowie
 3. Łukasz Szafirowski – SP Goźlice

W III grupie wiekowej (szkoła ponadgimnazjalna)

 1. Michał Swajda – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
 2. Wojciech Musiał – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Przebieg Turnieju uświetniła wizyta strażaków z jednostki OSP Klimontów i Komendanta Gminnego Pana Jana Kapusty, którzy zorganizowali pokazy z udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, pucharami, nagrodami książkowymi, ufundowanymi przez Wójta Gminy w Klimontowie. Dzieciom i młodzieży biorącym udział w Turnieju oraz opiekunom gratulujemy i dziękujemy za udział.

Zapraszamy za rok.