Aktualności

Gala Stypendialna

28 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się Gala Stypendialna 2013. Galę poprowadzili Pani Elżbieta Mazur z Urzędu Gminy Klimontów wraz z Krzysztofem Zielińskim – dyrektorem I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Konferansjerzy rozpoczęli tegoroczne uroczystości witając przybyłych gości m.in. Jana Pelczara Zastępcę Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i jednocześnie członka lokalnej grupy sponsorskiej, Wiesława Ordona – Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba a zarazem szefa lokalnej grupy sponsorskiej, Zygmunta Żołądzia – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba i zarazem członka lokalnej grupy sponsorskiej, Wiesławę Skowrońską – Redaktora Naczelnego „Tygodnika Nadwiślańskiego” i jednocześnie szefową Komisji Stypendialnej 2013 oraz wolontariuszy, stypendystów, beneficjentów programów Fundacji Fundusz Lokalny SMK z powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego.

Po krótkim wstępie Wójta Gminy Klimontów Ryszarda Bienia, Prezes Zarządu FFL SMK Stanisław Baska przybliżył zebranym m.in. historię powstania Fundacji, opowiedział o aktualnych programach oraz realizowanych projektach a także przedstawił Partnerów Fundacji.
Następnie Redaktor Naczelna „Tygodnika Nadwiślańskiego”, Pani Wiesława Skowrońska, Prezes Zarządu Fundacji, Wójt Gminy Klimontów, oraz szefowie lokalnych grup sponsorskich wręczyli dyplomy Stypendystom życząc im samych sukcesów w nauce oraz dalszej aktywności w życiu społecznym. Stypendia pomostowe to inicjatywa Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowana przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczości w Łodzi, której Fundacja SMK jest jednym z partnerów lokalnych. W każdej z gmin Fundusz stypendialny wspierają lokalni sponsorzy (samorządy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, osoby prywatne, szkoły). Stypendia Fundacji Fundusz Lokalny SMK są przyznawane osobom, które uzyskały najwyższą średnią na egzaminie maturalnym, pochodzącym z rodzin gorzej sytuowanych finansowo, a także angażującym się w życie lokalnych społeczności. W ten sposób są nagradzani młodzi ludzie, którzy potrafią godzić naukę z pracą społeczną z życiem obywatelskim. Stypendyści otrzymali na pierwszy rok studiów po 5 tysięcy złotych. W gronie nagrodzonych znaleźli się: Karolina Ciba z gminy Zaleszany, Agnieszka Wargacka, Hubert Wilk, Piotr Filip Sadecki z gminy Nowa Dęba, Patrycja Szubstarska z gminy Samborzec, Dorota Drzewińska z gminy Baranów Sandomierski oraz Weronika Maj i Anna Soja z gminy Klimontów. Są to osoby nie tylko osiągające najlepsze wyniki w nauce ale też uzdolnione artystycznie, uczestniczące w przeglądach, współpracujące z placówkami opiekuńczymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokalnych społeczności, a także honorowi dawcy krwi. Kolejnym punktem było symboliczne podpisanie umów FFL SMK z gminnymi liderami grup sponsorskich. Przedstawicielem społeczności Nowej Dęby został Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, Baranowa Sandomierskiego Burmistrz Gminy Baranów Sandomierski Jacek Hynowski – którego na tegorocznej Gali reprezentował Jan Pelczar, grupę zaleszańską reprezentował Pan Sebastian Nabrzeski, sekretarz Gminy, gminnym koordynatorem z Samborca Panią Agnieszką Rzepką – przedsiębiorcą, wykładowcą akademickim, zaś w Klimontowie powstały 2 grupy sponsorskie, których szefami kolejno zostali Pani Maria Kubik – Dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Klimontowie i Pan Ryszard Bień Wójt Gminy Klimontów. Po rozdaniu certyfikatów i dyplomów głos zabrali zaproszeni goście, wskazując na historię i własne doświadczenia związane ze stypendiami. Wystąpili, burmistrz Wiesław Ordon, Zastępca burmistrza Jan Pelczar, oraz stypendysta Festiwalu Miasto Młodych Artystów i jednocześnie stypendysta programu Agrafka Błażej Pałkus.
Następnie Katarzyna Młyniec, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim wspólnie z młodymi liderami lokalnych grup przedstawiła gościom tegoroczne projekty „Wygraj w Tysiąca 2013”. Młodzi liderzy z rąk trenera programu „Młodzi gniewni dla nas pewni” Pana Jacka Piwowarskiego i Prezes Fundacji otrzymali certyfikaty ze oraz z konkursu „Wygraj w Tysiąca 2013”. Tegoroczni Stypendyści z rąk Prezesa Fundacji Stanisława Baski otrzymali zaproszenia do Klubu Stypendysty. Później goście i młodzi ludzie dowiedzieli się co ich czeka w programach młodzieżowych w roku 2014.
Z najlepszymi życzeniami dla liderów i miłych Gości zespoły działające przy GOK Klimontów wykonały Koncert Świąteczno-Noworoczny. Po koncercie Goście zostali zaproszenie na skromny poczęstunek.