Nowości

Gmina Klimontów otrzymała kolejne wsparcie dotyczące przebudowy obiektu kultury

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski oraz Skarbnik Gminy Klimontów Anna Sobolewska podpisali w dniu 31 października 2023 r. umowę o przyznaniu pomocy na dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach  działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” PROW 2014-2020, dotyczącą przebudowy i wyposażenia Obiektu Kultury w miejscowości Krobielice.

Realizacja projektu ma na celu stworzenie innowacyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców poprzez przebudowę istniejącego obiektu kultury w miejscowości Krobielice wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

Zakres rzeczowy zadania zakłada wykonanie kompletnych, wielobranżowych robót budowlanych obejmujących pomieszczenia tj: komunikacji, wc, natrysku, świetlicy, kuchni, schowka, pomieszczenia gospodarczego, garażu. W ramach operacji wykonane zostaną również izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, docieplenie ścian, pokrycie dachu blachą, wykonanie instalacji odgromowej, zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki brukowej, wykonanie ogrodzenia z siatki panelowej, zakup wyposażenia oraz montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych, które zapewnią pokrycie minimum 50% zapotrzebowania na energię elektryczną dla modernizowanego budynku.

Kwota otrzymanego wparcia to 474 715.00 zł.

Gmina Klimontów otrzymała kolejne wsparcie dotyczące przebudowy obiektu kultury Gmina Klimontów otrzymała kolejne wsparcie dotyczące przebudowy obiektu kultury

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego