Rolnictwo

Informacja dla rolników

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. gradu, które miało miejsce lokalnie na terenie gminy w dniu 18 czerwca 2023 r.

Uwaga!

We wniosku należy wypisać wszystkie działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2023 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2023 r.).
Wnioski będą przyjmowane do dnia 4 lipca 2023 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2023 rok, kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, nakaz płatniczy, polisę ubezpieczonych upraw rolnych.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie pokój nr 7 lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej e-PUAP. Więcej informacji pod nr telefonu: 158661100, wew. 18.