Rolnictwo

Informacja dla rolników

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków wiosennych, które miało miejsce lokalnie na terenie gminy w dniu 09 maja 2023 r.

UWAGA!

We wniosku należy wypisać wszystkie działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2023 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2023 r.).

Wnioski będą przyjmowane do dnia 20 lipca 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2023 rok, kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, nakaz płatniczy, polisę ubezpieczonych upraw rolnych.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie pokój nr 7 lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej e-PUAP. Więcej informacji pod nr telefonu: 158661100 wew. 18.