Komunikaty

Informacja OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie uprzejmie informuje o terminach składania poszczególnych wniosków na nowy okres 2017/2018, okres zasiłkowy 2017/2018 i okres świadczeniowy 2017/2018:

  1. Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2017/2018 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  2. Wnioski w sprawie ustalania prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami oraz prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie lub dzwoniąc pod numer tel. 158661774.