AktualnościOgłoszenia

Informacje dot. Dziennego Domu Senior+

Od 1 września 2021r., na parterze przebudowanego obiektu po byłej mleczarni przy ul. Opatowskiej 23 A w Klimontowie funkcjonuje Dzienny Dom Senior +, czynny 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek), po 8 godzin dziennie i wspiera 15 osób z terenu gminy Klimontów w wieku 60+, samodzielnych, nieaktywnych zawodowo.
Seniorzy korzystają z przygotowanej dla nich oferty na rzecz społecznej aktywizacji w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym, infrastruktury pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, realizacji pasji i zainteresowań a także są aktywizowani i angażowani w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach działalności Dzienny Dom Senior+ zapewnia ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów w tym:

  • socjalne – m.in. zapewnienie posiłku w formie cateringu,
  • zajęcia ruchowe i sportowo-rekreacyjne,
  • terapii zajęciowej,
  • zajęcia edukacyjne,
  • zajęcia kulturalno-oświatowe,
  • zajęciach z aktywizacji społecznej, w tym wolontariat pokoleniowy,
  • działania prozdrowotne,
  • spotkania ze specjalistami w zakresie poradnictwa,
  • inne dostosowane do potrzeb uczestników.

Nad przygotowaniem oferty prozdrowotnej obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturowej, rekreacyjnej i opiekuńczej oraz wsparciem i pomocą adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia czuwa wykfalifikowana kadra tj. kierownik, opiekun, instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pielęgniarka.
Zadanie realizowane zostało w ramach Programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. Całkowita wartość inwestycji: 644 301.86 zł, przy kwocie dofinansowania zadania: 298 118.47 zł.

Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie.