Nowości

Klimontowski wieniec dożynkowy najładniejszy w powiecie sandomierskim

Powiatowe Święto Plonów odbyło się 20 sierpnia br. w Dwikozach. Miasto i Gminę Klimontów reprezentowali Marek Goździewski Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów oraz Jerzy Cukrowski Radny Rady Miejskiej w Klimontowie wraz z Grupą wieńcową z sołectwa Pęchowiec. Tegoroczne święto rozpoczął przemarsz barwnego dożynkowego korowodu, który wyruszył spod Urzędu Gminy na dwikoski stadion sportowy, gdzie została odprawiona msza św. dożynkowa przez ks. kan. Romana Sieronia, proboszcza parafii we Mściowie. Po nabożeństwie rozpoczęła się część obrzędowa uroczystości. Uczestników dożynek powitali gospodarze: starosta sandomierski Marcin Piwnik i Marek Łukaszek wójt gminy Dwikozy. W kolejnej części wydarzenia nastąpiło symboliczne przekazanie chleba przez gospodarzy dożynek Martę Burek z Dwikóz i Grzegorza Pietruszkę z Kleczanowa oraz prezentacja poszczególnych wieńców oraz stoisk promujących miejscowości z powiatu sandomierskiego. Podczas dożynek przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zwycięzcą tegorocznego konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy podczas Powiatowego Święta Plonów został wieniec wykonany przez Miasto i Gminę Klimontów. Będzie on reprezentował Powiat Sandomierski podczas Dożynek Wojewódzkich 10 września w Tokarni. W wydarzeniu udział wzięli: posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowcy, delegacje wieńcowe, mieszkańcy z całego powiatu. Zaproszeni goście w okolicznościowych przemówieniach podziękowali rolnikom, sadownikom oraz ogrodnikom za trud i pracę podczas tegorocznych zbiorów. W części artystycznej wystąpili: zespół Szpilki, Kalina, Dilejdis i Avans oraz zespół Video. Powiatowe Święto Plonów zakończyła zabawa taneczna pod gwiazdami z zespołem Brutta.