Aktualności

Kółko Rolnicze w Nawodzicach na rzecz seniorów – czyli co słychać u seniorów

Ku końcowi zbliża się realizacja projektu pn. „Senior w Klubie”, wdrażanego przez Kółko Rolnicze w Nawodzicach (Gmina Klimontów) w ramach otrzymanej dotacji od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020). Wielkość wsparcia finansowego i osobowego (prace woluntarystyczne) na projekt wyniosła ogółem 172 800 PLN, zaś jego realizacja rozpoczęła się od 1 maja 2014 r. i będzie trwać do końca roku.

Projekt ten powołał i wdrożył interaktywny program zajęć na rzecz seniorów w miejscowościach: Nawodzice, Klimontów, Grabina oraz Konary. Międzypokoleniowe Kluby oferowały udział w zajęciach typu: warsztaty rękodzielnictwa artystycznego: bibułkarstwo, gipsiarstwo, orgiami, filcowanie, bukieciarstwo, dekorowanie ozdobne, itp. oraz zajęcia kulinarne. Obecnie trwają przygotowania do uroczystego tzw. „świętowania projektu”, które będzie w formie spotkania opłatkowego. Spotkanie to poprzedzi warsztat kulinarnych tradycji wigilijnych, poprowadzony przez regionalistę. Spotkanie to wieńczy projekt i będzie okazją do wspólnej integracji uczestników projektu. Uświetni je pokaz i prezentacja prac artystycznych poszczególnych Klubów.
Projekt ten wniósł wiele w życie seniorów z terenu Gminy Klimontów. Zorganizowane w ramach projektu wycieczki krajoznawcze do Warszawy i Lublina, akcje nasadzania drzewek, ogniska i biesiady, szkolenia z podstaw obsługi komputera, aparatu cyfrowego i urządzeń telekomunikacyjnych oraz zajęcia ruchowe prowadzone przez fizjoterapeutę dodały wiele pozytywnej energii tej grupie społecznej.
Pani Danuta Potocka – na co dzień pracownik samorządowy Gminy Klimontów – mówi o projekcie: „To bardzo cenna inicjatywa na rzecz seniorów naszej Gminy. Ważne jest by tej grupy społecznej nie pomijać w codziennym życiu publicznym. Pozostawienie tych ludzi na pastwę czasu było by czymś niestosowanym, dlatego z pewnością sięgniemy po każde środki budżetowe i pozabudżetowe, które pomogą nam kontynuować zadania wsparcia seniorów. Zadowolenie uczestniczących w projekcie osób starszych można wyczytać z ich twarzy patrząc, jak są zafascynowani możliwością wzajemnego spotkania się i realizowania pasji w postaci chociażby robótek artystycznych. To nas umacnia w przekonaniu, że było warto!”
Oczekiwać można, że Kółko Rolnicze w Nawodzicach nie pozostanie bierne wobec seniorów i ich problemów. Trzymamy kciuki za tą organizację pozarządową i życzymy więcej tak trafnych pomysłów na rzecz społeczności lokalnej i dobra wspólnego.