Aktualności

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej

Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie
z dnia 28 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie przyznaje zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie listom kandydatów komitetów niespełniającym żadnego z warunków określonych w art. 409 ww. ustawy, numery:

  • dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym, które nie otrzymały jednolitego numeru od Państwowej Komisji Wyborczej, ani od Komisarza Wyborczego
  • dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt. 1.

Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie nastąpi w dniu 1 października 2018 r. o godz. 9-tej, w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie przy ul. Krakowskiej 15, piętro 1, sala posiedzeń.

Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Klimontowie
Dariusz Socha