2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zaproszenia do składania ofert dla zamówienia:
„Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów część I – Budynek Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Krakowska; część II – Budynek OPS (Archiwum) w Klimontowie; część V – Budynek OSP w Klimontowie””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Budowlano-Projektowe
Leszek Zaremba
ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena [zł]
1 KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos
ul. Zagórska 171, 25-346 Kielce
21.800,00
2 Kompleksowe Usługi Inwestycyjne „PROGRES” Monika Płeszka
os. Na Stoku 50/19, 25-437 Kielce
11.562,00
3 Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba
ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany
9.840,00