Komunikaty

Komunikat meteorologiczny

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało komunikat meteorologiczny:

Zjawisko: Gęsta mgła
Obszar:
województwo świętokrzyskie powiat sandomierski oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Sytuacja meteorologiczna:
Na przeważającym obszarze od godzin wieczornych obserwowane są mgły ograniczające widzialność do 100 m. Ze względu na ujemną temperaturę powietrza mgły miejscami mogą powodować śliskość nawierzchni. Po wschodzie słońca mgły stopniowo będą ustępować, aczkolwiek niewykluczone, że lokalnie utrzymywać się będą do godzin południowych.