AktualnościNSP 2021

Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę NSP2021

Gmina Klimontów bierze udział w ogólnopolskim Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Im więcej mieszkańców weźmie udział w spisie, tym większe szanse na zwycięstwo! Spis trwa do 30 września 2021 r. i jest obowiązkowy!

Zadanie konkursowe polega na wzięciu udziału w Narodowym Spisie Powszechnym za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/ jak największej liczby mieszkańców danej gminy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub chcą dokonać spisu osobiście, ale potrzebują pomocy w obsłudze interaktywnej aplikacji zapraszamy do odwiedzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów „Stanowiska do samospisu”.

Konkurs trwa do 30 września 2021 r. Wyłonienie zwycięskich gmin oraz ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15 listopada 2021 r. Lista zwycięskich gmin zostanie opublikowana na stronie https://spis.gov.pl/ oraz w mediach społecznościowych GUS i podległych Prezesowi GUS jednostkach statystyki publicznej. Najbardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe!