Aktualności

Konserwacja ołtarza w klimontowskim kościele

20 grudnia rozliczona została dotacja na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w Klimontowie – konserwacja ołtarza bocznego przy ścianie tęczowej (po str. Pn.), późnobarokowy (rokoko) z lat 1780-1781, z tegoż czasu rzeźby św. Barbary i Katarzyny oraz dwóch puttów, wykonanego przez warsztat Polejowskiego, a także współczesne ołtarzowi obrazy późnobarokowe: „św. Józef”, „Adoracja Dzieciątka” i „św. Piotr” w kościele podominikańskim pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka. Dotacja wydatkowana była przez Rektorat Rzymskokatolicki p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie. Realizując zadanie wykonano: Konserwację elementów płaskich schody, konserwację elementów polichromowanych, konserwacja elementów złoconych (rzeźby), konserwacja obrazów olejnych na płótnie.
Ogólna wartość remontu wyniosła 138 632.00 zł z czego 50 000.00 zł było z dotacji Gminy Klimontów, 36 632.00 zł wkład własny i 52 000.00 zł z innych źródeł.