2021Aktualności

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

Oferta Klimontowskiego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego zgodnie z art. 19a ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.). Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Miasta i Gminy Klimontów

  1. Zysmana 1

27-640 Klimontów
fax:158661847
e-mail: klimontow@klimontow.pl

 

Artykuł zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Oferta02514520211012111330 (3)