AktualnościOgłoszenia

Konwersja cyfrowa M-GOK Klimontów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie od lipca 2021 roku realizacje grant pn. „Miejsko-Gminny Ośrodek w Klimontowie w sieci” z projektu Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Za środki pochodzące z grantu klimontowski ośrodek kultury zakupił sprzęt do studia nagrań, który pozwoli przygotowywać nagrania zespołów muzycznych, solistów, chórów, do udziału w festiwalach, przeglądach i konkursach wokalnych (nagrania demo), rejestrować twórczość muzyków ludowych, tworzyć zbiory nagrań dzieci i młodzieży na przestrzeni lat, nagrywać podcasty oraz spoty reklamowe zapowiadające wydarzenia artystyczne. Zgodnie z wnioskiem zostały stworzone również możliwości relacji on-line wydarzeń artystycznych, patriotycznych, kulturalnych w czasie rzeczywistym tzw. live streamingu, które da możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Dodatkowo M-GOK w Klimontowie skorzystał z oferowanych przez operatora szkoleń, które pozwoliły stworzyć diagnozę cyfrową instytucji, poszerzyć ofertę programową oraz wykorzystać narzędzia on-line w Internecie. Obecnie prowadzone są szkolenia z oprogramowania i realizacji nagrań na zakupionym sprzęcie. W trakcie warsztatów pracownicy M-GOK oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia muzyczne miała okazje poznawać tajniki pracy w studio nagraniowym pod okiem: Marka Truszkowskiego, wykładowcy – Akademii Realizacji Dźwięku. Prowadzący to kompozytor, producent muzyczny, sound designer kreujący dźwięki między innymi w bajkach, grach komputerowych czy produkcjach solowych artystów i zespołów. Członek ogólnoświatowej organizacji broniącej praw autorskich PRS. Rozpowszechnia swoją muzykę na większości kontynentów do telewizji, radia, Internetu i kin. W dalszej kolejności będą prowadzone szkolenia w formie warsztatów z tzw. streamingu. Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej. Na wyżej wymienione działania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w wysokości 118 400 zł. Projekt prowadzi instruktor M-GOK mgr Marcin Maziarz.

Loga PL i MKiDN