Aktualności

LGD ogłasza nabór wniosków

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej ogłosiła nabór wniosków
Nr 1/2018 na Przedsięwzięcie 1.2.1 „Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach powyższego naboru są podmioty nie wykonujące działalności gospodarczej, jeżeli są organizacjami pozarządowymi posiadającymi osobowość prawną z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, a siedziba tych organizacji lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Link do ogłoszenia o naborze
http://lgd-sandomierz.eu/index.php/aktualnosci/806-nabor-1-2018-2.html

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków nr 1/2018 odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie.