Posiedzenia Rady Gminy

LIII Sesja Rady Miejskiej

Oświadczenie
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów odnosząc się do wypowiedzi jednej z mieszkanek gminy Klimontów podczas LIII Sesji Rady Miejskiej w Klimontowie w dniu 2022.11.25 w sprawie usytuowania i wybrania przez niego dobrego miejsca dla budynku handlowego informuje jak niżej.
Zarówno jako organ gminy jak i osoba prywatna nie miałem i nie mam nic wspólnego z działaniami, jakie zostały przedstawione w ww. wystąpieniu – nie wybierałem i nie wskazywałem miejsca, w którym ten obiekt handlowy miałby być usytuowany. Jedyną czynnością dokonaną na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) przeze mnie jako organ gminy było wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Postępowanie to było wszczęte na wniosek inwestora – osoby prywatnej.