Rolnictwo

Lista Zalecanych Odmian upraw

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (tj. Dz.U. 2019 poz. 568) oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, Dyrektor COBORU SDOO podjął decyzję o utworzeniu Listy Zalecanych Odmian (LZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2020 dla pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków: bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych, średniopóźnych i późnych, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, rzepaku ozimego, grochu siewnego, bobiku i soi.

Pszenica ozima:

 1. Linus
 2. Delawar
 3. Ostroga
 4. RGT Kilimajnaro
 5. Formacja
 6. Artist
 7. Fakir
 8. Rotax
 9. Tytanika

Pszenica jara:

 1. Goplana
 2. Tybalt
 3. Varius
 4. Nimfa
 5. Jarlanka
 6. Atrakcja
 7. MHR Jutrzenka
 8. Harenda
 9. Frajda

Pszenżyto ozime:

 1. Borowik
 2. Meloman
 3. Tulus
 4. Lombardo
 5. Kasyno
 6. Sekret
 7. Porto
 8. Orinoko
 9. Carmelo

Jęczmień jary:

 1. Ella
 2. Soldo
 3. Rubaszek
 4. KWS Vermont
 5. Farmer
 6. Eldorado
 7. Pilote
 8. Rezus
 9. Runner

Żyto ozime:

 1. Dańk. Amber
 2. Dańk. Hadron
 3. Dańk. Skand
 4. KWS Dolaro F1
 5. KSW Vinetto F1

Owies:

 1. Bingo
 2. Harnaś
 3. Monsun
 4. Kozak

Ziemniak bardzo wczesny:

 1. Denar
 2. Lord
 3. Riviera

Ziemniak wczesny:

 1. Bellarosa
 2. Gwiazda
 3. Vineta
 4. Bohun

Ziemniak średniowczesny:

 1. Satina
 2. Tajfun
 3. Jurek
 4. Lech
 5. Oberon

Ziemniak średniopóźny i późny:

 1. Jelly

Łubin wąskolistny:

 1. Bolero
 2. Salsa
 3. Samba
 4. Tango

Łubin żółty:

 1. Bursztyn
 2. Mister
 3. Puma

Groch siewny:

 1. Astronaute
 2. Batuta
 3. Spot
 4. Tytus
 5. Olimp

Rzepak ozimy:

 • Odmiany populacyjne
  1. Birdy
  2. Es Valegro
  3. Sy Ilona
  4. Quartz
 • Odmiany mieszańcowe
  1. Atora F1
  2. Bonanza F1
  3. Kuga F1
  4. Popular F1

Bobik:

 1. Fernando
 2. Apollo
 3. Capri
 4. Fanfare
 5. Bobas

Soja:

 • Średniowczesne
  1. Abelina
  2. Moravians
 • Późne
  1. GL Melanie
  2. Brunensis
 • Bardzo późne
  1. Kofu
  2. Naya