Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do obiektu: oczyszczalnia ścieków w Klimontowie

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu