Nowości

Nowe krzewy i drzewa miododajne w naszej gminie

W ramach podpisanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Marka Goździewskiego w dniu 30 października 2023 r., umowy w sprawie realizacji projektu pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim – 2023r.”, finansowanej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – w miejscowościach Borek Klimontowski i Pokrzywianka (obręb geodezyjny Górki), zostaną posadzone w ilości 26 szt. sadzonki drzew tj.: lipa drobnolistna, śliwa wiśniowa, klon pospolity, jarząb pospolity, morwa biała, głóg dwuszyjkowy oraz 60 szt. sadzonek krzewów tj. budleja Davida, irga błyszcząca, tawuła szara, tawuła japońska, śnieguliczka biała.

Nadmieniamy, że Gmina Klimontów już po raz czwarty bierze udział w akcji „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” finansowanej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, którą organizuje Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Projekt ma na celu zwiększenia powierzchni terenów zielonych służących jako baza pożytkowa dla pszczół i innych owadów zapylających, a także do zwiększenia powierzchni terenów rekreacyjnych służących społeczeństwu do wypoczynku i kontaktu z naturą.

Podpisanie umowy w sprawie realizacji projektu pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim – 2023r.”fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.