Aktualności

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

W Gminie Klimontów obchody 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Józefa, którą odprawił ks. kanonik Henryk Hendzel, proboszcz klimontowskiej parafii. W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe m.in. ze szkół, organizacji kombatanckich, straży pożarnych. Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowali pod pomniki: Powstańców Styczniowych, płk. Antoniego Wiktorowskiego i Walczących o Wolność w latach 1939-1945, gdzie delegacje władz samorządowych, straży pożarnych, szkół, środowisk kombatanckich, sportowców, partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów i wieńce.

Po występie przygotowanym przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie uczestnicy obchodów udali się na cmentarz Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego modlitwę w intencji poległych w walkach o Niepodległość Polski poprowadził ks. kanonik Henryk Hendzel. Wójt Gminy Marek Goździewski w słowach skierowanych do zebranych powiedział:
„…Dzień 11 Listopada to symbol wiary i symbol zwycięstwa, a także miłości do naszego kraju, którego dzieje to rzadko dni szczęśliwe i spokojne, tak jak obecnie. W przeszłości częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogim sąsiadem, niewola i walka o wolność. Państwo polskie zniknęło z map Europy na 123 lata – mocarstwa zaborcze bardzo silnie i krwawo tłumiły nasze zrywy powstańcze, skazywały na prześladowania i tułaczkę. Jednak Polacy nigdy nie stracili ducha i wiary, że odzyskają niepodległość. Kiedy w 1918 roku historia stworzyła szansę na zwycięstwo, wtedy pod wodzą Marszałka Piłsudskiego umiejętnie ją wykorzystaliśmy. …
…- Jako Wójt Gminy Klimontów zapewniam, że cały czas przykładam należytą wagę do nowych inwestycji i działań gospodarczych, które są podstawą do lepszej przyszłości i stabilizacji mieszkańców gminy. Nie zapominam również o tak ważnych elementach jak nasza lokalna historia, duma narodowa i wartości ogólnoludzkie.
Czując odpowiedzialność – także za przyszłe młode pokolenia czynimy starania, by pamięć za tych którzy przelali krew za wolność i niepodległość Ojczyzny nie została zapomniana. Jednym z dowodów niech będzie fakt, iż w ostatnim czasie zakończono remont tego pomnika i jego otoczenia, alejek, ogrodzenia. Na ten cel pozyskaliśmy fundusze w kwocie 40 000 zł z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz 9 510 zł ze środków Pani Wojewody Świętokrzyskiego. W kwietniu bieżącego roku gościliśmy delegację z Węgier rodzin których dziadowie walczyli i polegli w bitwach wyzwoleńczych 1915 r. na naszych ziemiach. Na pobliskich grobach Beradz II i Płaczkowice Las wkopali krzyże węgierskie – kopiafy jako dowód pamięci walk i ofiar przodków. Czynimy również starania o odtworzenie cmentarza żołnierzy przy drodze wojewódzkiej na wysokości miejscowości Przybysławice.
Szanowni Zebrani na tej Uroczystości!
Kończąc pragnę podziękować Wszystkim za obecność pod pomnikiem w dniu najważniejszego święta narodowego Polaków. Pragnę podziękować księdzu proboszczowi, księżom za odprawioną mszę świętą i wspólną modlitwę za Ojczyznę. Dziękuję strażakom, pocztom sztandarowym, dyrektorom, kierownikom i wszystkim przedstawicielom jednostek podległych urzędowi, przedstawicielom stowarzyszeń i partii politycznych. Dziękuję Pani Dyrektor Elżbiecie Czajkowskiej i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie za przygotowany program artystyczny, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za oprawę medialną.
Dziękuję Wszystkim przybyłym Gościom i mieszkańcom za udział w dzisiejszej uroczystości, za to że jesteśmy razem i mamy możliwość wspólnie manifestować swój patriotyzm.”

Licznie przybyłe delegacje przy dźwiękach werbla złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Legionistów Józefa Piłsudskiego poległych w Bitwie pod Konarami. Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni legionowych w wykonaniu zespołu Wiarus Po zakończeniu części oficjalnej obchodów Święta Niepodległości wszyscy zebrani mogli się poczęstować gorąca grochówką.