Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie
o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) informuje o dodatkowym terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 124 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „ZIEMIA SANDOMIERSKA” na rok 2019

Lp Termin Miejsce polowania Godzina rozpoczęcia
i zakończenia polowania
Zwierzyna
1 19-01-2019 Obwód 124
Górki Klimontowskie, Beradz, Płaczkowice
800-1500 Dzik, lis
2 20-01-2019 Obwód 124
Górki Klimontowskie, Beradz, Płaczkowice
800-1500 Dzik, lis
3 26-01-2019 Obwód 124
Górki Klimontowskie, Beradz, Płaczkowice
800-1500 Dzik, lis
4 27-01-2019 Obwód 124
Górki Klimontowskie, Beradz, Płaczkowice
800-1500 Dzik, lis

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie i w sołectwach: Górki Klimontowskie, Beradz, Płaczkowice.