Nowości

Odbiór nowych wodociągów

W dniu 04.10.2021 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji:
„Budowa sieci wodociągowej (sieć główna – bez przyłączy) w miejscowości Wilkowice, Ossolin, Śniekozy gmina Klimontów”.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum dwóch firm: Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDOMONT” sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie jako lidera oraz partnera Zakładu Budowlano Instalacyjnego Grzegorz Falger z siedzibą Albigowej.

Inwestycja została zrealizowana w dwóch zadaniach:
Zadanie I: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin etap I, Wilkowice etap I i II”
Obiekt posiada następującą charakterystykę:
PE 100 SDR 17PN10 Ø 160: 2 660 m, w tym: Wilkowice etap I: 1 175 m, Ossolin etap I i Wilkowice etap II: 1 485 m oraz hydranty pożarowe nadziemne 14 szt.

Koszt zadania wyniósł 570 366.71 zł w tym:

  • Wilkowice etap I – 273 638.10 zł – dofinansowanie 121 586.00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tytuł projektu „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów”)
  • Ossolin etap I i Wilkowice etap II – 296 728.61 zł

Zadanie II: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Śniekozy i Wilkowice-Ossolin etap II”
Obiekt posiada następującą charakterystykę:
PE 100 SDR17PN Ø160: 8 859 m oraz hydranty pożarowe nadziemne 42 szt.

Koszt tego zadania to 1 861 668.01 zł z czego 1 513 552.00 zł to środki w ramach pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.