Aktualności

Odbudowa drogi w Ułanowicach

W dniu 11.10.2017 r. odebrano inwestycję pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781T w miejscowości Ułanowice od 1+050 do km 1+170” zrealizowaną w porozumieniu z Powiatem Sandomierskim w ramach dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa.

Koszt zadania wyniósł 905 156,09 zł w tym:
Dotacja: 717 656,00 zł
Dofinansowanie:
Zarząd Dróg Powiatowych – 93 750,05 zł
Gmina Klimontów – 93 750,04 zł