Aktualności

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej

W dniu 07.08.2017 r. w Dworze na Wichrowym Wzgórzu w Przybysławicach, uroczyście podpisane zostały umowy w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej” pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a gminami z powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego.

Gmina Klimontów otrzymała dotację na:

  1. „Zakup drewnianej altany” (sołectwo Pęchów).
  2. „Dożynki sołeckie tradycją kultywowaną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie” (sołectwo Nawodzice).

Jednocześnie podpisane zostały także umowy na modernizację dróg dojazdowych do pól. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał umowę na:
„Przebudowę drogi w miejscowości Nowa Wieś” odcinek o długości 370 metrów, w ramach środków przyjętych do planu na rok 2017 zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
W wydarzeniu udział wzięli: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, radni Sejmiku: Ewelina Bień i Andrzej Swajda oraz przedstawiciele władz samorządowych.