AktualnościOgłoszenia

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 18.03.2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu miejsko-gminnym. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Klimontów. Młodzież w trzech grupach wiekowych tj. szkoła podstawowa klasy I – IV, szkoły podstawowe Klasy V-VIII i szkoła ponadpodstawowa (liceum) odpowiadała w formie testowej na pytania o tematyce przeciwpożarowej.

Po sprawdzeniu wszystkich prac przez jury, ogłoszono wynik turnieju, które przedstawiają się następująco:

I grupa – szkoły podstawowe, klasy I-IV

  1. Krzysztof Kapusta – SP Klimontów,
  2. Maja Rogozińska – SP Klimontów,

II grupa – szkoły podstawowe, klasy V-VIII

  1. Maja Nowakowska – SP Klimontów,
  2. Julia Wójcik – SP Ossolin,
  3. Michał Mucha – SP Ossolin.

III grupa – szkoły ponadpodstawowe

  1. Iwona Szemraj – LO Klimontów,
  2. Maja Mikus – LO Klimontów,
  3. Julia Polit – LO Klimontów.

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, nagrodami, ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów. Dzieciom i młodzieży biorącym udział w turnieju oraz opiekunom gratulujemy.

Organizatorzy składają podziękowania dla ogn. mgr inż. Adriana Piątkowskiego – pracownika Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu za przygotowanie i udostępnienie zestawów pytań turniejowych oraz dla Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP Jana Kapusty wraz ze strażakami z jednostki OSP Klimontów za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.