AktualnościOgłoszenia

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Klimontów, przeprowadzono w dniach od 12.01.2024 r. do dnia 16.02.2024 r. konsultacje społeczne. W ich trakcie nie zgłoszono uwag.