Aktualności

Ograniczenia na Rynku

W związku z planowanymi w dniu 15.06.2022 r. pracami polegającymi na wymianie opraw oświetlenia ulicznego informujemy, że parking przy ul. Rynek od skrzyżowania z ul. Opatowską do ul. Strażackiej będzie wyłączony z użytkowania.