Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne

Ważność: od godz. 11:00 dnia 13.06.2022 do godz. 22:00 dnia 13.06.2022

Obszar: Zlewnie: Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%