Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś gmina Klimontów