Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 13.06.2023 – godz. 20:03
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 00:00 dnia 14.06.2023 do godz. 14:00 dnia 14.06.2023
Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej (świętokrzyskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%
Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru objętego Ostrzeżeniem.