Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 25.07.2023 – godz. 08:17
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 223
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.07.2023 do godz. 23:00 dnia 25.07.2023
Obszar: zlewnia Nidy poniżej ujścia Czarnej Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej poniżej zb. Brody Iłżeckie (świętokrzyskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).