2018Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Klimontów na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Klimontów na 2018 rok

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb postępowania Orientacyjna
wartość zamówienia
– zł –
Przewidywany
termin wszczęcia postępowania
1 Budowa kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 170 000,00 I kwartał
2 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 450 000,00 I kwartał
3 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 470 000,00 I kwartał
4 Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 1 389 793,49 I kwartał
5 Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 5 333 333,33 I kwartał
6 Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwa „Mój Rynek” Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 2 136 349,00 I kwartał
7 Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 6 940 000 zł Usługi Przetarg nieograniczony 3 463 000,00 I kwartał
8 Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z tereny gminy Klimontów Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 6 145 326,00 II kwartał