2021Przetargi

Platforma zamówień publicznych Gminy Klimontów

Gmina Klimontów informuje, iż wszystkie ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych od 15.01.2021r dostępne są na Platformie eZamawiający – https://klimontow.ezamawiajacy.pl/. Platforma będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (D. U. z 2019r poz. 2019 ze zm.) oraz postępowań wyłączonych spod obowiązku stosowania ww. ustawy. Wykorzystywana będzie jako środek komunikacji elektronicznej do udostępnienia SWZ, informacji o modyfikacji SWZ, wyjaśnień treści SWZ lub ogłoszenia o zamówieniu, składania ofert,  wszelkich dokumentów i oświadczeń składanych wraz  z ofertą, w tym wstępnego oświadczenia własnego wykonawców składanego na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) wezwań do wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, udostępnienia informacji z otwarcia ofert, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

Jeśli chcą Państwo zostać wykonawcą Gminy Klimontów, zachęcamy do rejestracji do grup wykonawców. W tym celu należy zarejestrować się w „Strefie Wykonawcy”. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
tel. +48 (22) 257 22 23
oneplace@marketplanet.pl