Nowości

Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia ulicznego

W dniu 2021.04.29 Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anny Sobolewskiej podpisał umowę na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu modernizacji oświetlenia, a następnie wykonanie przewidzianych w tym projekcie prac, w szczególności:

  • wymiana opraw oświetleniowych sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED – 862 szt.
  • wymiana opraw oświetleniowych sodowych parkowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw LED – 19 szt.
  • wymiana wysięgników rurowych – 846 szt.
  • wymiana przewodów YKY 3×2,5 mm2 do opraw oświetleniowych – 2 961 m
  • montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem – lampy solarne – 2 szt.
  • montaż przewodu AsXSn 2×25 mm2 – 95 000 m
  • montaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN – ogranicznik przepięcia nn do linii napowietrznych – 300 kpl
  • montaż szaf sterowania oświetleniem wraz z przeniesieniem punktów pomiarowych ze skrzyń stacyjnych – 83 szt.

Wykonawcą zadania jest firma AKCES ENERGO sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

Łączny koszt zadania to 1 722 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 1 255 036,34 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 15.10.2021 roku.