Komunikaty

Policja przypomina

Komisariat Policji w Koprzywnicy informuje i przypomina, że zgodnie z art. 64 kw kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub miejscowości podlega karze grzywny.