Przetargi

Postępowanie zakupowe

Działając na podstawie §7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/1891/PolskiLad, Gmina Klimontów zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania pn.: „Remont więźby dachowej wraz z wymianą oblachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połaci dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach”.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: rsalek@op.pl

Załączniki: