Przetargi

Postępowanie zakupowe

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/4566/PolskiLad, Gmina Klimontów zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania pn.: „Konserwacja drewnianego ołtarza bocznego Dzieciątka Jezus w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie”.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: henhen1@wp.pl

Załaczniki: