AktualnościOgłoszenia

Powrót do przeszłości na szlaku ginących zawodów – KGW Nawodzice

Koło Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach w partnerstwie z Gminą Klimontów w okresie od 8 lutego do 30 czerwca 2021 realizowało projekt pn. „Powrót do przeszłości na szlaku ginących zawodów poprzez kultywowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Klimontów ze szczególnym uwzględnieniem zanikających tradycji”. Grant finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach projektu grantowego „Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej”. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosiła 5 200,00 zł.

Loga LGD, UE, Leader, PROW