AktualnościOgłoszenia

Profilaktyczne mikołajki w gminie Klimontów

Od 6 grudnia w ramach profilaktyki w zakresie uzależnień na terenie gminy Klimontów we wszystkich szkołach, przedszkolach i żłobkach jako pomocnicy Mikołaja rozpoczęli swoja pracę Burmistrz Klimontowa Marek Goździewski z zastępcą Edwardem Przytułą. W pierwszym tygodniu spotkania profilaktyczne rozpoczęły się w placówkach oświatowych w Klimontowie tj. w szkole wraz z przedszkolem „Szlachetne Anioły”, w żłobku i przedszkolu samorządowym oraz prowadzonych przez Siostry im. Jezus jak również w Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie.

Dzieci i młodzież brały udział w turniejach profilaktycznych, konkursach, grach oraz skeczach o tematyce „Warto Rozmawiać”. Działania te miały na celu zaprezentowanie dlaczego tak ważna jest rozmowa z bliskimi na tematy zarówno trudne jak i o sprawach dnia codziennego. Dyskusja między dziećmi i młodzieżą zaowocowała wnioskiem iż Warto Rozmawiać! Uczniowie przygotowali również plakaty profilaktyczne z zakresu szkodliwości uzależnień.

W następnych dniach Burmistrz wraz z radnymi rozpoczął odwiedzanie szkół stowarzyszeniowych. Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Orłowski w imieniu własnym i reprezentując Burmistrza dostarczył upominki do szkoły w Nawodzicach. W szkole w Konarach obecni byli Burmistrz wraz z radnym Gustawem Boryckim. Szkoła w Goźlicach przywitała Burmistrza Marka Goździewskiego oraz Radnego Grzegorza Muchę. Ostatnią z odwiedzanych szkół na terenie Gminy była szkoła w Ossolinie, którą odwiedził Burmistrz wraz z radną Mieczysławą Krasowską.

Każde z dzieci otrzymało prezenty oraz słodkie upominki, które wywołały mnóstwo uśmiechów i radości.

Na terenie naszej gminy zostało obdarowanych przez Mikołaja ponad 900 grzecznych dzieci.

Pamiętajmy, Warto Rozmawiać!