Aktualności

Projekt „Biznes na Start”

Projekt „Biznes na Start” ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze OSI województwa świętokrzyskiego, obszarze  najmniej rozwiniętym pod względem gospodarczym. Skierowany jest do osób po 29. roku życia zamieszkujących teren OSI na obszarach wiejskich i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Zapewniamy: dotację na rozpoczęcie działalności wraz ze wsparciem pomostowym oraz wsparciem doradczo-szkoleniowym.
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 68 osób, z czego, w wyniku konkursu oceny biznesplanów, aż 60 z nich uzyska dotację. Planowane wsparcie finansowe dla każdego uczestnika projektu to łącznie 48 113, 52 zł, na co składa się:

 1. koszt jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności– 25 313,52 zł;
 2. wsparcie finansowe pomostowe przez 12 miesięcy: 1900,00zł / miesiąc, łącznie przez 12 miesięcy 22 800,00 zł.

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 68 osób w wieku powyżej 29 lat zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) Obszar Strategicznej Interwencji województwa świętokrzyskiego w skład, którego wchodzą:

 • w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno;
 • w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
 • w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec;
 • w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
 • w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka;
 • w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów;
 • w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
 • w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota;
 • w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce;
 • w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn;
 • w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock.
 • w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
 • w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew.

Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne (zarejestrowane u Urzędzie Pracy z ustalonym I lub II profilem pomocy), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • kobiety, osoby po 50. roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotne,
 • niskowykwalifikowane,
 • osoby odchodzące z rolnictwa.

Status uczestnika projektu na rynku pracy, a także jego wiek ustalane są w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Zasady uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu i dostarczenie ich wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej, a także w Biurze Projektu pod adresem ul. Sandomierska 89 25-318 Kielce, piętro I, pokój 3. Można złożyć je osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub tradycyjną pocztą (listem poleconym).