Nowości

Remont ulic w Klimontowie

W dniu 3. sierpnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie zawarta została umowa pomiędzy Gminą Klimontów a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów sp. z o. o. na realizację inwestycji pn.: „Remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Klimontów”.
Zadanie obejmuje remont ul. Sandomierskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 758 do drogi krajowej nr 9, remont ul. Nikisiołka oraz przebudowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. s. H. Herman – dojazd do kolegiaty.
W ramach zawartej umowy na drogach gminnych zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, oznakowanie pionowe i poziome, wyremontowane zostaną chodniki. Na dojeździe do kolegiaty przebudowana zostanie jezdnia z bruku kamiennego, a chodniki będą miały nawierzchnię z kostki granitowej. Całość robót budowlanych została wyceniona przez wykonawcę na kwotę 2 346 027.87 zł i zostaną sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 570 000.00 zł, a w pozostałej części z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Burmistrz i Magdalena Wiśniewska podpisują umowę Wykonawcy zadania podpisują umowę