Nowości

Umowy na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Dziś w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie odbyło się podpisanie trzynastu umów o przyznanie pomocy na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca, senator Jarosław Rusiecki, zastępca dyrektora ds. PROW, kierownik Biura PROW Łukasz Skórski oraz przedstawiciele świętokrzyskich gmin tj. Lipnik, Bodzechów, Samborzec, Staszów, Bałtów, Sadowie, Bogoria, Dwikozy, Łoniów, Kunów, Bodzentyn, Powiat Ostrowiecki oraz gospodarz spotkania Gmina Klimontów reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego.

Wymienieni Beneficjenci podpisali umowy na łączną kwotę dofinansowania 15 236 246 zł. Dzisiejsze spotkanie było pierwszym etapem zawierania umów pomiędzy Samorządem Województwa a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie ocenione w wyniku prowadzonej weryfikacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Gmina Klimontów otrzymała dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych, wewnętrznych w Nasławicach, Goźlicach oraz Dziewkowie o łącznej długości 0.792 km. Koszt ogólny wnioskowanego zadania to 1 084 526.54 zł a kwota dofinansowania wynosi 690 084.00 zł.