Nowości

Termomodernizacja remiz w Beradzu i Byszowie

W dniu 23.11.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpisali umowy na realizację zadań pn.:

  • Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – część 4 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Beradzu
  • Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – część 5 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Byszowie

Wykonawcą zadań jest Firma Remontowo Budowlana „MATYLD-BUD” Wojciech Sadowski z siedzibą przy ulicy Wiejskiej 14, 28-220 Oleśnica.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Łączny koszt wykonania całego przedmiotu umów: 1 112 502.04 zł.

Podpisanie umów na termomodernizację.