2015Przetargi

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zamawiający – Kółko Rolnicze w Nawodzicach unieważnia Zapytanie ofertowe Nr 2 dotyczące realizacji usługi/zakupu polegającej na Opracowaniu, składzie i druku monografii z płytą CD w ramach projektu pn: „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji – Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.