2019Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Klimontów

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:

Nieruchomość położona w miejscowości Konary, Remiza OSP, nr. dz. ewid. 149 na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy o łącznej powierzchni 38 m².

  1. Okres dzierżawy – 3 lata.
  2. Cel dzierżawy – cele handlowe lub usługowe.
  3. Wysokość czynszu dzierżawnego – 380,08 zł netto + Vat 87,42 zł razem 467,50 zł brutto (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i 50/100 zł) miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
  4. Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.