Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz
nieruchomości zabudowanych położonych w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25 przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w 2013 roku.

 

Lp. Nr. działki Pow. lokalu w m2 Nr Księgi wieczystej Położenie i numer lokalu Przeznaczenie w planie Rodzaj zabudowy Cena gruntu Cena budynku
1. 13/2, 35/1 78,13 KI1S/00017946/8 25 kotłownia Budynek w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej 4 962 40 685 zł

POUCZENIE:
1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do przetargu ww. nieruchomości.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr. 102 poz. 651 z 2010 roku) zawiadamia się, że osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości , mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.